Teendők

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halottvizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Községekben célszerű a halottszállításhoz a későbbi temetkezést szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját ( hamvasztás, temetés ) az orvossal tudatni kell. Községekben a halottvizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki.

Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat. Kórházi elhalálozás esetén a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van. A halottvizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki.

Külföldön történt halálesetnél az elhunyt hazaszállítását, eltemetését személyes megkeresésre vállaljuk. Rendőrségi eseteknél ( baleset, öngyilkosság ) a halottvizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki. Dombóvár, Sásd és Mágocson vagy más településeken történt halálesetnél is átvállaljuk a teljes ügyintézést és szállítást.

Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket. Teljes körű ügyintézéssel és színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak