25

25 % engedmény a temetési ár szolgáltatási árából

Idén 25 éve van annak hogy temetkezési szolgáltatással foglalkozunk. Ezért szeretnénk  25% engedményt adni a hamvasztásos temetési ár szolgáltatási oldalából, 2016.12.01-2016.12.25. ig Amennyiben ezt a kedvezményt a hozzátartozó kívánja érvényesíteni úgy honlapunkra hivatkozva kérjük szíveskedjen jelezni  a  temetkezési irodánkban ügyintézőnknél.   Kegyelet 98 Kft.  7200  Dombóvár Fő u. 1

25

A temetésre kötelezett

Temetésre kötelezett az – vagyis annak kell gondoskodnia az elhalt eltemettetéséről: aki a temetést szerződésben vállalta; akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, élettársa; az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. (Ugyanezek a személyek közeli hozzátartozójuk halála esetén 2 napra a törvény által mentesítve vannak a munkavégzés alól. Ez a mentesítés nem szabadság, ami egyrészt azt jelenti, hogy igénybevételét nem lehet megtagadni a munkavállalótól, Tovább a hírre